Awareness Material

Awareness Videos

පියයුරු පිලිකාව
මුඛ පිලිකාව
පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිලිකාව
'පැප්' පරීක්ෂාව
පිලිකාව සදහා ප්‍රතිකාර
ශාරීරික වේදනාව පාලනය
රසායනික චිකිත්සක ප්‍රතිකාර
විකිරණ ප්‍රතිකාර
පිලිකාව සහ මානසික සෞඛයය